IMO seminar u Baru od 14. do 16.11.2017. godine

U okviru tehničke saradnje sa Međunarodnom pomorskom organizacijom (IMO – International Maritime Organization), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (MSP) i Uprava pomorske sigurnosti (UPS) organizuju seminar na temu pojednostavljenja procedura prilikom uplovljavanja i isplovljavanja brodova u i iz crnogorskih luka. Seminar će se održati u Luci Bar od 14. do 16.11.2017.godine.

Tema seminara biće i implementacija tzv. „National Maritime Single Window“ – (NMSW), odnosno jedinstvenog interefejsa, koji će na nacionalnom nivou omogućiti da se elektronskim putem obave precedure prilikom uplovljenja i/ili isplovljenja brodova u crnogorske luke.

Crna Gora kao članica IMO-a i potpisnica FAL (Convention on Facilitation of International Maritime Traffic) konvencije će biti u obavezi da implementira NMSW sistem, pošto od 2019. godine implementacija NMSW-a će biti obavezna za sve članice IMO-a, shodno izmjenama FAL konvencije koje se uskoro očekuju.Takođe, Crna Gora je dužna da na putu evropskih integracija implementira NMSW (EU direktiva 2010/65).

Seminaru će osim IMO konsultanata prisustvovati i predstavnici sledećih institucija: MSP, UPS, Lučka kapetanija Bar, Lučka kapetanija Kotor, Lučka uprava, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Kancelarija Interpola u Crnoj Gori, Agencija za nacionalnu bezbijednost, Vojska Crne Gore – Mornarica, Uprava carina, Uprava za inspekcijske poslove, Luka Bar, Port of Adria, Luka Kotor, Porto Montenegra, Hemosan, kao i predstavnici udruženja agenata iz Bara i Kotora

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP