Održana radionica za rad u aplikaciji SafeSeaNet Ecosystem GUI (SEG) Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) Zagreb, Hrvatska

Dana 20. i 21. marta 2018. godine u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture republike Hrvatske, održana je radionica za rad na aplikaciji SafeSeaNet Ecosystem GUI (SEG), u organizaciji Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) i ovog Ministarstva.

Razlog organizovanja ovog trening kursa je upoznavanje sa najnovijim objedinjenim portalom u koji će biti uključeni svi servisi CleanSeaNet, LRIT, THETIS i dr. Novi korisnički servis će biti aktivan tokom 2018 godine, a EMSA vrši obuku svih zemalja članica EU, kao i trećih zemalja kojim će portal biti dostupan, uključujući i Crnu Goru. Radionici je prisustvovalo ukupno 39 učesnika sa predstavnicima iz svih službi s nadležnostima na moru, uključujući pomorsku policiju, carinu, sanitarnu inspekciju, upravu ribarstva te ratnu mornaricu. Na treningu su bili predstavnici Estonije, Italije, Slovenije,Hrvatske ,Crne Gore i to je bila dobra prilika za razvoj i jačanje bilateralnih veza i samih kontakata izmedju pomorskih centara medju zemljama učesnicama treninga.

 slikaSEG12018

 

Nova platforma će pružati informacije o: pomorskoj kontroli brodova, pomorskoj sigurnosti i bezbjednosti, praćenju ribarskih brodova, sprečavanju zagađenja mora i nelegalan prelazak granice plovnih objekata.Praćenje SEG interfejsa će biti omogućeno putem mobilnih aplikacija na pametnim telefonima i tabletima.

Predstavnici Uprave pomorske sigurnosti na CelanSeaNet – SEG treningu  su bili Milorad Krgović  i Milo Bezoki MRCC/VTS operateri.. 

Po završetku radionice svim učesnicima iste EMSA je uručila odgovarajuće certifikate kao dokaz o uspješno završenoj edukaciji.

Uprava pomorske sigurnosti prati evropske trendove i smjernice Evropske agencije za pomorsku sigurnost i na taj način doprinosi jačanju kapciteta u pomorstvu Crne Gore.

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP