Obavještenje o održanoj obuci 'Osnove iznenadnog zagađenja mora'

Uprava pomorske sigurnosti organizovala je 23-24. aprila 2018. godine obuku 'Osnove iznenadnog zagađenja mora'.

Obuka je organizovana uz saradnju Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagovanja na iznenadna onečišćenja mora - Atrac iz Hrvatske i osmišljena je na osnovu IMO OPRC 1 modela kursa. 

Obuku je otvorio državni sekretar Muamer Hajdarpašić koji je tom prilikom potvrdio posvećenost Ministarstva saobraćaja i pomorstva pitanjima koja se tiču zaštite mora od zagađenja i, posebno, potrebu preventivnog djelovanja. Takođe, državni sekretar je najavio i vježbu reagovanja na zagađenje koja će biti održana u junu u Baru i u kojoj će učestvovati većina institucija čiji su predstavnici bili prisutni i na obuci.

Tokom dvodnevne obuke učesnici su upoznati sa kompleksnošću reagovanja na uljna zagađenja na moru i upućeni u različite vrste zagađenja i načine na koje se na njih može reagovati. Eskperti Atrac-a su predstavili nove tehnologije za čišćenje ulja na moru, ali i ograničenja tehnologije kada su u pitanju velika zagađenja. Učesnici su imali i aktivnu ulogu tokom obuke postavljajući pitanja ekspertima koja se tiču njihovih uloga u slučaju zagađenja mora sa brodova.

Pozivu na učešće na obuci odazvali su se predstavnici Lučkih kapetanija Bar i Kotor, Mornarice VCG, Sektora Granične policije, Direktorata za vanredne situacije i Civilne zaštite Bar, Uprave za ugljovodonike, Agencije za zaštitu životne sredine, Instituta za biologiju mora, Centra za ekotoksikološka ispitivanja, Luke Bar i Luke Kotor, Port of Adria i Porto Montenegra, Marine Bar, Jugopetrola, Hemosana, Ocean Montenegra i Fakulteta za pomorstvo iz Kotora i Bara.

 

Obuka Bar1

 

Obuka je završena dodjelom Potvrda za prisustvovanje koje je uručio direktor Uprave pomorske sigurnosti g. Safet Kočan koji se tom prilikom zahvalio prisutnima na učešću i najavio nove obuke koje Uprava planira u narednom periodu, a koje će se ticati zaštite mora od zagađenja.


ObukaBar2

 

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP