Učešće na međunarodnoj vježbi ‘’ADRIATIC 2018’’ u Splitu

Zajedno sa predstavnicima Direktorata za vanredne situacije MUP-a i službi zaštite i spašavanja iz Kotora i Herceg Novog, predstavnici Uprave pomorske sigurnosti su učestvovli sa svojim čamcima ''SAR – 3'' i ''SAR – 4'', i opremom za čišćenje obale na međunarodnoj vježbi ''ADRIATIC 2018'', koja se održala od 21 do 25 maja na području Splitskog akvatorijuma.


Slika3.2018


Prvenstveni cilj vježbe je bio odgovor na jačanje regionalne saradnje i uvježbavanje standardnih operativnih procedura, razmjena znanja i infromacija između spailačkih timova te odgovor na sprečavanje zagađenja sa plovnih objekata na moru i obali.

 

Pored domaćina iz Hrvatske vježbi su učestvovali timovi iz Crne Gore, Slovenije, Švedske i Holandije, a takođe je bio i angažovan specijalizovan brod ''MARINA N'', vlasništvo EMSA (European Maritime Safety Agency), sa opremom za borbu protiv zagađenja mora, a koji je stacioniran u Trstu, a dostupan svim zemljama u slučaju potrebe sprečavanja zagađenja širih razmjera.


Slika1.2018


 

Na vježbi je bio prisutan menadžment Uprave pomorske sigurnosti na čelu sa direktorom Safetom Kočanom, a u ime Ministarstva saobraćaja i pomorstva državni sekretar Muamer Hajdarpašić.

Samim učešćem na vježbi ''ADRIATIC 2018'' testirani su kapaciteti koje posjeduje Uprava pomorske sigurnosti, koja se odnosi na pružanje međunarodne pomoći te koordinacija sa civilnim strukturama u Crnoj Gori.


Slika2.2018


 

Održana vježba će poslužiti kao dobra platforma za buduće slične aktivnosti na kojima će Uprava pomorske sigurnosti učestvovati sa svojim sredstvima i ljudstvom. 

 

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP