Vježba "Jadran 2018" odrzana u Baru na svjetskom danu pomoraca

Interesorna vježba "Jadran 2018" održana je u periodu od 22.-og juna do 25.-og juna, pod rukovodstvom Uprave pomorske sigurnosti, organa u sastavu Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore.

slika1

U ovoj, do sada najobimnijoj i najkompleksnijoj bezbjednosnoj i spasilačkoj vježbi, zajedno su učestvovali pripadnici svih relevantnih institucija: Uprave pomorske sigurnosti, Mornarice Vojske CG, Uprave policije, Direktorata za vanredne situacije, kao i članovi timova: Regionalnog centra za podvodno razminiranje, Službi "Zaštita" iz Bara i Kotora, AD Luka Bar, AD Port of Adria, AD Marina, Barske plovidbe, CETI, preduzeća "Hemosan" i "Ocean Montenegro", Lučke kapetanije Bar, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Jugopetrol, Port of Montenegro…

Photos9

Photos10

U akvatorijumu Luke Bar testirani su nacionalni kapaciteti u ljudstvu i opremi za spašavanje ljudskih života na moru, reagovanje u slučaju pada vazduhoplova, gašenje požara i reagovanje u slučaju zagađenja mora sa brodova, onako kako je definisano Nacionalnim planovima traganja i spasavanja na moru i hitno reagovanje.

Photos11

Photo2

Vježba ''Jadran 2018'', imala je za cilj da se testiraju procedure, spremnost, koordinisanost i obučenost ljudstva, funkcinalnost opreme i sredstava, te da se u isto vrijeme pokažu i eventualni nedostaci.

Photos16

Photos3

Napominjemo da je ovo prva vjezba ovakvog tipa, koja je planski rađena prema NATO standardima i nadamo se da će nam poslužiti u svrhu daljeg unaprijeđenja nacionalnog sistema za hitno reagovanje.

Photos12

Photos14

Dosadašnje iskustvo je pokazalo da Uprava pomorske sigurnosti, kao nosilac vježbe, Mornarica Crne Gore i Sektor granične policije MUP-a, u skladu sa Nacionalnim planom za hitno reagovanje, a u skladu sa potpisanim Sporazumom o međusobnoj saradnji, mogu adekvatno i efikasno odgovoriti na incidentne situcaije u slučaju gašenja požara na kopnu i moru, pada vazduhoplova u more, traganja i spašavanja i smanjenja u otklanjanju posledica zagađenja mora.

Photos13

Photos18

Ovom prilikom se zahvaljujemo doprinosu svih koncesionara Luke Bar, državnim institucijama i privatnom sektoru, koji su zajedničkim angažovanjem uspjeli da ovako kompleksnu vježbu organizuju i uspješno realizuju do kraja.

Photos19

Photos22

Preko 200 učesnika pokazalo je da je Crna Gora spremna da odgovori na izazove, i da osim što raspolaže kvalitetnim i obučenim kadrom, raspolaže i sa zavidnom opremom, koju će u narednom periodu nadograđivati i da kroz međuresornu saradnju unaprijeđuje nacionalni plan za hitno reagovanje, odnosno da ima kapacitete da sačuva naše luke, marine i more da bude čisto, sigurno i bezbjedno za plovidbu.

Photos7

Photos8

 

Sa školskog jedrenjaka Jadran vježbu su, pored direktora Uprave pomorske sigurnosti Safeta Kočana, posmatrali još i ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković, komandant Ratne mornarice Crne Gore kapetan fregate Vesko Tomanović, direktor Uprave policije Vesko Damjanović, Generalni direktor Direktorata za vanredne situacije Mirsad Mulić, Generalni direktor Direktorata za pomorski saobraćaj Kap. Vladan Radonjić,  predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić., diplomate iz Italije, Velike Britanije i Njemačke i brojne druge zvanice.

ups veba_100

Photos20

Photos21

Photos23

Photo1

Photos6

Photos5

Nakon završetka vježbe, na lučkom Gatu 5 postrojeni su svi učesnici i održan taktičko-tehnički zbor na kojem je izložena oprema korišćena u bezbjednosnoj vježbi.

slika2

 

 

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP