Mediteranska konferencija institucija sa nadležnostima obalske straže, 27. jun 2018, Marselj

U Marselju  je, od 26. do 28. juna 2018. godine, u organizaciji francuskog Direktorsta za pomorstvo, održana  Mediteranska konferencija institucija koje imaju nadležnosti obalske straže (Mediterranean Coast Guard functions forum – MCGFF Conference eng.)

Na dvodnevnoj konferenciji su osim predstavnika državnih administracija zemalja učesnika, konferenciji su prisustvovali i zvaničnici Evropsle komisije, Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA), REMPEC-a, DG MARE, EFCA, FRONTEX i dr.

Konferencija se sastojala iz više panela čija tema je bila:

      1. jačanje razmijene podataka,

      2. pomorska sigurnost i zaštita mora mora od zagađenja,

      3. nadzor i inspekcija nad ribaricama,

      4. Sagledavanje situcije vezano migrantsku krizu i krijumčarenje

      5. organizovanje regionalnih vježbi i saradnja institucija koje imaju nadležnosti obalske straže

Predstavnici Uprave pomorske sigurnosti na konferenciji su bili Nexhat Kapidani i Žarko Lukšić.

Na kraju konferencije su donešeni konkretni prijedlozi i zaključci u cilju buduće regionalne saradnje i razmjene podataka između Mediteranskih zemalja i obavljanja potrebnih obuka uz podršku Evropske Unije.

IMG 303500000

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP