Sporazum o saradnji izmedju Uprave pomorske sigurnosti i Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Uprava pomorske sigurnosti i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost zaključile su sporazum o saradnji.

 

U ime Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost sporazum je potpisao izvršni direktor Darko Grgurović, a u ime Uprave pomorske sigurnosti Crne Gore direktor Safet Kočan.

 

sadadnja2


Cilj ovog sporazuma je razvijanje i jačanje saradnje i razmjena raspolozivih podataka i neophodnih informacija a  potpisivanjem ovog sporazuma je formalizovana dugogodišnja produktivna i profesionalna  sradnja ove dvije institucije.  Sporazum podrazumijeva da će se po potrebi razmjenjivati informacije i akta koja su u njihovim nadležnostima a posebno u vezi sa postupcima izdavanja, izmjene, produženja važenja i oduzimanja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, pozivnih znakova i MMSI brojeva i vođenja Registra dodijeljenih radio-frekvencija od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, odnosno u postupcima upisa i brisanja plovila u Registru jahti Crne Gore, koji su u nadležnosti Uprave pomorske sigurnosti.


saradnja1

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP