Helcom balex delta 2018

HELCOM BALEX DELTA 2018 – vježba reagovanja na zagađenje Baltičkog mora uljem i hemikalijama – održana je u Karlskroni, Švedska od 27-30. avgusta. 

 

Balex Delta_2018_cover1Nina

 

Vježbe ovog tipa održavaju se skoro 30 godina u organizaciji država potpisnica Helsinške konvencije iz 1977. godine (Švedska, Danska, Finska, Rusija, Letonija, Litvanija, Poljska, Njemačka, Estonija) i to tako što se države svake godine smjenjuju u njenoj organizaciji. Cilj ovih vježbi je unaprijeđivanje saradnje i spremnosti država ove regije za reagovanje na pomorske incidente sa zagađenjem mora tako što se testiraju procedure za komunikaciju i reagovanje, ali i oprema i tehnike za čišćenje nastalog zagađenja. Tokom operativne vježbe scenario incidenta je djelimično nepoznat učesnicima kako bi bio uključen i faktor iznenađenja, što samu vježbu čini bližom realnim uslovima reagovanja na incident zagađenja mora. 


Ph1Nina

 

Prvi put ove godine HELCOM BALEX DELTA dobila je značajna sredstva (950 000 EUR) za organizovanje vježbe od strane EU, što je uticalo na to da vježba bude mnogo šireg opesega nego prethodnih godina. Tako je ove godine za potrebe vježbe mobilizovano oko 500 učesnika iz 8 država uključujući i EU; učestvovalo je 18 plovila, jedna letjelica, jedan helikopter i raznovrsna oprema za čišćenje mora.


Ph2Nina

 

Kao dio programa za posmatrače EU ove godine je vježbi prisustvovala i Darinka Joksimović iz Sektora zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata Uprave pomorske sigurnosti.

Više informacija i detalja o vježbi BALEX DELTA 2018 možete naći na internet stranici https://balexdelta2018.helcom.fi/


Ph3Nina

 

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP