Učešće u akciji gašenja požara na Mendri, Ulcinj

Uprava pomorske sigurnosti je na poziv Službe zaštite i spašavanja Ulcinj učestvovala u gašanju požara širih razmjera koji je zahvatio područje oko Mendre prijeteći da ugrozi maslinjake u Valdansu.

Za tu namjenu Uprava je angažovala svoja plovna sredstva i zaposlene u službi traganja i spašavanja, koji su pružili asistenciju Službi zaštite i spašavanja dopremanjem opreme za gašenje požara sa mora na veoma nepristupačnom terenu, koordinaciji gašenja požara na moru i navođenje vazduhoplova prilikom gašenja požara sa VTMIS lokacije Mavrijan sa radio vezom.


Image-11

 

Tehničku podršku sa svojim sredstvima su pružili i predtavnici Porto Montenegra (mogućnost angažovanja specijalizovanog plovila za gašenje požara) i Službe zaštite i spašavanja Tivat (pumpe za gašenje požara sa mora)


IMG 22

 

 

Uprava pomorske sigurnosti je svojim aktivnim učešćem i koordinacijom pokazala spremnost i profesionalnost prilikom gašenja požara na kopnu koja se pokazala kao veoma efikasna.

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP