Hitna nabavka usluga servisa kontrolera primopredajnika radara na lokaciji Mavrijan

Nakon pokretanje postupka hitne nabavke  usluga servisa kontrolera primopredajnika radara po Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 563/18 od 03.04.2018. godine , stekli su se uslovi za objavljivanje Odluke o poktetanju  Hitne nabavke; Obavjestenja o ishodu postupka I ugovora.

Ugovor o hitnoj nabavci

Odluka o pokretanju postupka hitne nabavke

Obavjestenje o ishodu postupka hitne nabavkeRegistar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP