Pristup informacijama

Pristup informacijama

Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list. RCG" br. 68/05) ovaj organ je dana 16.01.2006. godine sačinio Vodič za pristup informacijama u posjedu Uprave pomorske sigurnosti.
Isti sadrži podatke o proceduri pristupa informacijama, imena lica ovlašćenih za pristupanje po zahtjevu za pristup informacijama i druge podatke od značaja za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP