Latest

Predstavnici UPS učestvovali na obuci održanoj u Lisabonu u organizaciji EMSA

U Lisabonu je, u periodu od 24 – 25 septembra 2008. godine, u organizaciji EMSA-e (Evropska agencija za pomorsku sigurnost) održana obuka za implementaciju Uredbe 2000/59/EZ (Directive 2000/59/EC). Obuci su prisustvovali predstavnici Uprave pomorske sigurnosti Ratković Kap. Predrag i Joksimović Darinka koji su zaduženi za pitanja zaštite mora od zagađenja sa brodova.

Opširnije...

Predstavnici Crne Gore učestvovali u radu Dvadesete sjednice skupštine IMSO na Malti

Na Dvadesetom zasjedanju Međunarodne organizacije za pokretne satelitske veze (IMSO), koja je održanana u Valletti, na Malti, od 29. septembra  do 3. oktobra 2008., uzeli su učešća crrnogorski  predstavnici i to: vođa delegacije, dipl. ing.el Ismet Kolarević samostalni savjetnik  za telekomunikacije i radio spektar u Ministarstvu saobraćaja pomorstva i telekomunikacija i dipl.ing el. Nexhat Kapidani  sistem inženjer u Upravi pomorske sigurnosti. Opširnije...

Implementacija direktive EU 2002/59/EC u nacionalna zakonodavstva

U Lisabonu je, u periodu od 7 – 8 oktobra 2008. godine, u organizaciji EMSA-e (Evropska agencija za pomorsku sigurnost) održana obuka za implementaciju direktive 2002/59/EC (Directive 2000/59/EC). Obuci su prisustvovali predstavnici Uprave pomorske sigurnosti Radonjić Kap. Vladan iz odsjeka za traganje i spašavanje na moru i Kapidani Nexhat iz tehničkog odsjeka.    Opširnije...

Brošura Sigurnost i bezbjednost plovidbe informacije za nautičare, izdanje 2008

Obavještavamo Vas da je iz štampe izašla nova verzija brošure za sigurnost i bezbjednost plovidbe. Komplentu verziju možete downloadovati na ovoj adresi.

Brošura 2008 - Sigurnost i bezbjednost plovidbe informacije za nautičare  

U upravi pomorske sigurnosti je izvršene resertifikaciona provjera sistema menadžmenta kvalitetom

Resertifikaciju Sistema menadžmenta kvalitetom poslovnog sistema Uprave pomorske siguirnosti su u periodu od 16. do 17. 06.2008. godine izvršili predstavnici  renomirane svjetske ocjenjivačke kuće Lloyd’s  Register. Provjeravani su menadžment procesi kao i procesi koji se odnose na sve organizacione jedinice Uprave. Vodeći ocjenjivč je u izvještaju konstatovao da je Sistem menadžmenta kvalitetom Uprave adekvatan, da se održava na odgovarajući način i da se kontinualno unapređuje u skladu sa zahtjevima Standarda MEST ISO 9001:2001. Uz izvještaj izdat je i preliminarni sertifikat a orginal se čekuje početkom jula mjeseca.

Konferencija održavanja KOD 2008. Tivat od 10. do 13.06.2008.

Od 10. do 13.06.2008. u Tivtu je održana VI međunarodna konferencija održavanja u organizaciji Društva održavalaca sredstava za rad Crne Gore i Centra za kvalitet pri Mašinskom fakultetu. Konferencija je imala stručno-naučni karakter a glavna tema je bila "Inženjerstvo u funkciji uspješnosti procesa održavanja", sa posebnim osvrtom na značaj održavanja u funkciji zahtijeva standarda ISO 9001, ISO 14000, ISO 17025 kao i u sistemima HACCP i OHSAS.Na konferenciji su učestvovali i predstavnici Uprave pomorske sigurnosti Naser Husić i Nexhat Kapidani.

Drugi okrugli sto na temu zastite i održivog razvoja crnogorske obale

Dana 28. i 29. februara u Kotoru je održan Drugi okrugli sto na temu zaštite i održivog razvoja crnogorske obale, na kome su uzeli učešće predstravnici Uprave pomorske sigurnosti Kap. Predrag Ratković, Kap. Vladan Radonjić i Darinka Joksimović.

Kap. Predrag Ratković, Načelnik odsjeka za zaštitu mora od zagađenja sa brodova i Kontakt Tačka za REMPEC je održao PREZENTACIJU na temu "Zakonodavstvo Crne Gore u oblasti sprečavanja zagađenja mora sa brodova"

Predstavnici UPS učestvovali na trening kursu o pomorskom zakonodavstvu

U periodu od 4 – 6. decembra 2007. godine u Lisabonu je održan Trening kurs o EU pomorskoj legislativi. Trening kurs je organizovan od strane Evropske pomorske agencije (EMSA) i na njemu su uzele učešće zemlje kandidati i potencijalni kandidati Evropske Unije – Hrvatska, Turska, Bosna i Hercegovina, Albanija, Srbija i Crna Gora. Poziv za učešće je poslat i Republici Makedoniji ali njihovi predstavnici nisu bili prisutni. Predstavnici Uprave pomorske sigurnosti su bile Jasmina Isić, pomoćnik direktora i Anka Rajković, Savjetnik za praćenje i implementaciju međunarodnih propisa. Ovaj Trening kurs je jedan od niza trening kurseva koji će biti organizovani od strane Evropske pomorske agencije, a u cilju olakšavanje zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u pripremi njihovog pomorskog zakonodavstva.

U Marseju održan Seminar na temu „Namjerna ispuštanja sa brodova i kažnjavanje počinioca

Od 27. - 30. novembra 2007. godine u Marseju je održan seminar na temu „Namjerna ispuštanja sa brodova i kažnjavanje počinioca“ u organizaciji Regionalnog centra za hitne intervencije u slučaju zagađenja Sredozemnog mora (REMPEC).

Na seminaru su učestvovali predstavnici Uprave pomorske sigurnosti Rajković Anka, savjetnik za praćenje i implementaciju međunarodnih propisa – alternativni REMPEC Focal Point i Rakočević Ksenija, savjetnik za implementaciju međunarodnih propisa. Seminar je bio podijeljen u četiri radna. Sve informacije o Seminaru su na zahtjev dostupne kod gore navedenih predstavnika UPS..

Predstavnik UPS učestvovao na sastanku nacionalnih koordinatora za Mediteranski akcioni plan

Od 16. - 19. oktobra u Madridu se održao redovni sastanak nacionalnih koordinatora za Mediteranski akcioni plan (MAP), na kojem su učestvovali predstavnici 22 države Mediterana, uključujući i Evropsku uniju, kao stranu ugovornicu Barselonske konvencije - Konvencije o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja. Taj sastanak predstavlja završni sastanak u okviru priprema XV konferencije strana - ugovornica Barselonske konvencije na ministarskom nivou, koja će biti održana od 15. - 18. januara 2008. godine u Almeriji, u Španiji.

Aktivacija Inmarsat terminala

 Dana 20.09.2007. godine PSA Marlink je obavio aktivaciju Inmarsat mini-C terminala instaliranog na Obalnoj radio stanici "Barradio". Aktivacija omogućava direktnu komunikaciju brodova sa Barradiom preko Inmarsat satelitskog sistema.  

Inmarsat broj Barradia je 426200016. 

Ovom aktivacijom su značajno unapređene radio – telekomunikacije Obalne radio stanice i Koordinacionog centra traganja i spašavanja na moru MRCC Bar u okviru GMDSS sistema i SAR službe.     

Strana 13 od 14

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP