Latest

Održan treći sastanak u okviru MEDESS-4MS projekta

image007U organizaciji Obalske straže Italije (ITCG - Italian coast guard), partnera u projektu MEDESS-4MS koji se sprovodi u okviru mediteranskog programa prekogranične saradnje, održan je treći sastanak upravnog odbora projekta. Sastanak je održan u sjedištu ITCG-a, u Rimu-Italiji od 12-13 septembra 2012. godine.

Opširnije...

Forum o obavezama i zadacima obalskih straža država Mediterana

marsej1U Marselju (Francuska) je u periodu od 17. do 19. septembra 2012. godine u organizaciji Vlade Francuske, odnosno njenog Sekretarijata za more, održan Forum o obavezama i zadacima obalskih straža država Mediterana.
Forumu su prisustvovale sve zemlje koje svojom teritorijom izlaze na Sredozemno more, uključujući i posmatrače iz Sjedinjenih Američkih Država, Evropske agencije za pomorsku sigurnost, REMPEC-a, i nekih država Sjeverne Evrope.

 

Opširnije...

Novi brod DVADESETPRVI MAJ registrovan u crnogorski LRIT Data Centar

21_MajNakon uspješno obavljenih LRIT testova (tzv “Conformance test”), novi brod DVADESETPRVI MAJ koji plovi pod crnogorskom zastavom, je uspješno registrovan u crnogorski LRIT Data Centar.
Obalna radio stanica BARRADIO na Dobrim Vodama, kao i Koordinacioni centar za traganje i spašavanje na moru - MRCC Bar(Maritime Rescue Coordination Center), koji funkcionišu u sklopu Uprave pomorske sigurnosti su počeli primati izvještaje o poziciji ovog broda.
Ostali podaci broda DVADESETPRVI MAJ:
IMO broj: 9582427
MMSI (Maritime Mobile Service Identity): 262006000

Vježba traganja i spašavanja na moru

Opširnije...

Predstavnik Uprave učestvovao u radu Ekspertske radne grupe za pitanja nadzora pomorskog saobraćaja

Uprava pomorske sigurnosti je po prvi put dobila priliku da na poziv EMSA-e prisustvuje sastanku Ekspertske radne grupe (EWG – Expert Working Group), koja se bavi pitanjima vezanim za nadzor pomorskog saobraćaja u Mediteranu. 

Opširnije...

Označavanje plovnog puta Virpazar-Murići objektima pomorske signalizacije

Plovni put Virpazar-Murići privremeno je označen objektima pomorske signalizacije

Postavljeno je 6-šest svjetlećih plutača...

Opširnije...

Izabran VD direktor Uprave pomorske sigurnosti

Vlada je na sjednici održanoj 5.04.2012. godine za Vršioca dužnosti direktora Uprave pomorske sigurnosti imenovala Gorana Jurišića. On će na toj funkciji zamijeniti Jasminu Isić, koja je na lični zahtjev razrješena te dužnosti.

Jurišić će funkciju VD obavljati do imenovanja direktora Uprave, u skladu sa zakonom.

Održana radionica o implementaciji LRIT-a

image001Radionica o LRIT-u („Long Range Identification and Tracking" – Sistem za identifikaciju i praćenje brodova velikog dometa) održana je u Lisabonu, u prostorijama EMSA („European Maritime Safety Angency" – Evropska agencija za pomorsku sigurnost) od 19.03.2012. i 20.03.2012. godine.

Radionica je organizovana u sklopu SAFEMED II projekta uz podršku REMPEC-a i EMSA.

 

Opširnije...

Nadzorna provjera sistema menadžmenta kvalitetom

U skladu sa planom provjere renomirane sertifikacione kuće Lloyd's Register, u Upravi pomorske sigurnosti je izvršena redovna nadzorna provjera Sistema menadžmenta kvalitetom.

Nakon sveobuhvatne provjere primjene zahtjeva standarda MEST ISO 9001:2009 na poslovnim procesima Uprave, ocjenjivač je u izvještaju konstatovao da je sistem adekvatan, da se na odgovarajući način primjenjuje i da se kontinuirano unaprijeđuje u skladu sa zahtjevima navedenog standarda.

Na obostrano zadovoljstvo, ocjenjivača i zaposlenih u Upravi, potvrđena je efikasnost i efektivnost sistema.

Trening kurs u Opatiji

U Opatiji (Republika Hrvatska) je u periodu od 5. do 9 Marta  2011. godine pod podkroviteljstvom Međunarodne pomorske organizacije - IMO održan trening kurs „Regional training course for auditors under the voluntary IMO member state audit scheme“. Na radionici su bili pozvani predstavnici pomorskih administracija država Crne Gore, Republike Hrvatske, Albanije, Češke Republike, Gruzije, Ruske Federacije, Azerjbedžana, Izraela, Bugarske, Latvije i Litvanije. Teme kojima se bavila ova radionica su vezane za obuku Ispitivača - Auditora u izvođenju dobrovoljnog preispitivanja-audita države članice Međunarodne pomorske organizacije.

Opširnije...

Javna rasprava - Tehnička pravila za sertifikaciju rafting čamaca

Dana 28. 03. 2012. godine UPS je objavila na sajtu Tehnička pravila za sertifikaciju rafting čamaca zasnovana na čl.8, Zakona o raftingu (Sl.List CG, br.53/11) i poziva javnost da u narednih 10 dana na adresi Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. dostave svoja mišljenja, predloge i sugestije.

pdfTehnicka pravila za sertifikaciju rafting camaca

Strana 6 od 12

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP