Latest

Mediteranska konferencija institucija sa nadležnostima obalske straže, Napulj, 30. jun 2016.

U Napulju  je, od 30. juna do 02. jula 2016. godine, u organizaciji Italijanske obalske straže, održana  Mediteranska konferencija institucija koje imaju nadležnosti obalske straže (Mediterranean Coast Guard functions forum – MCGFF Conference eng.)

Opširnije...

Petnaesti sastanak ekspertske radne grupe za CleanSeaNet, Lisabon, 09. jun 2016.

U Lisabonu je, 09. juna 2016. godine, u  organizaciji Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA - European Maritime Safety Agency), održan petnaesti sastanak ekspertske radne grupe za CleanSeaNet. 

Opširnije...

Treća Jadranska konferencija o uljnim zagađenjima, Opatija, 10-12. maj 2016.

U Opatiji je, od 10. do 12. maja 2016. godine, u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, održana Treća Jadranska konferencija o uljnim zagađenjima. Učesnici Uprave pomorske sigurnosti na ovoj radionici bili su Predrag Ratković i Žarko Lukšić.

Opširnije...

Vježba „Luka Kotor 2016“

Dana 14.03.2016. godine u Luci Kotor održana je inter-resorna vježba pod nazivom „Luka Kotor 2016“, koja je imala za cilj da testira kapacitete Crne Gore po pitanju zaštite mora od zagađenja uljem sa plovnih objekata. Ova i slične vježbe imaju za cilj da se testiraju procedure, uvježbanost ljudstva, funkcionalnost opreme i sredstava, ali i utvrde nedostaci, u cilju unaprijeđena nacionalnog sistema za hitno reagovanje.

Opširnije...

EMSA DUET računarski program, Lisabon, 03-04. februar 2016.

U Lisabonu je, u periodu od 03. do 04. februara 2016. godine, u organizaciji Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA), održan trening kurs za predstavnike priobalnih zemalja članica EU i priobalnih zemalja kandidata za članstvo u EU, među kojima spada i Crna Gora, a koji se odnosio na upoznavanje prisutnih predstavnika sa Revidiranim EMSA DUET programom (Revised EMSA Dispersant Usage Evaluation Tool).

Opširnije...

Program tehničke pomoći EMSA, Lisabon, 10. februar 2016.

U Lisabonu je, dana 10. februara 2016. godine, u organizaciji Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA), održan Prvi sastanak (Kick-off Meeting) sa ciljem zajedničkog utvrđivanja programa tehničke pomoći EMSA zemaljama koje su u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji za naredni period od 30 mjeseci.

Opširnije...

Signalna bova

Nevrijeme koje je zahvatilo Crnu Goru proteklih nedjelja ostavilo je negativan trag I na objekte sigurnosti pomorske plovidbe koje postavlja i odrzava Uprava pomorske sigurnosti. Mnogi od njih su oštećeni u većoj ili manjom mjeri.

Opširnije...

Obuka operatera za rad na VTS/VTMIS opremi, Malta, 08-12. decembar 2014.

Programom EU IPA 2011 Crna Gora je dobila podršku Evropske Unije za uspostavu sistema za nadzor i upravljanje pomorskim saobraćajem – VTS/VTMIS. Uspostava VTS/VTMIS-a obaveza je Crne Gore u procesu pristupanja EU - Poglavlje 14, te se sprovodi u skladu sa Direktivom EU 2002/59/EC o uspostavljanju sistema za nadzor i upravljanje pomorskim saobraćajem.

Opširnije...

Prezentacija Nacrta Studije procjene rizika i Plana sugurne plovidbe Bokokotorskim zalivom, Tivat, 04.decembar 2014. godine

U Upravnoj zgradi Porto Montenegra u Tivtu je 04. decembra 2014. godine održana prezentacija Nacrta Studije procjene rizika i Plana sigurne plovidbe Bokokotorskim zalivom.

Više detalja o samoj prezentaciji možete pogledati na sajtu Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore.


Bokokotorski zaliv_sa_separacionim_zonama_i_opremomm

 Karta Bokokotorskog zaliva sa separacionim zonama i opremom

 

U Download sekciji možete preuzeti prezentaciju Nacrta Studije i Plana.

 

 

CeanSeaNet Basic Training za korišćenje sistema za satelitsko detektovanje naftnih mrlja Lisabon, 6. i 7. novembar 2014.

Predstavnici Uprave pomorske sigurnosti pohađali su trening za upotrebu sistema CleanSeaNet (CSN), održanog 6. i 7. novembra 2014. godine u Lisabonu (Portugal) u organizaciji EMSA (European Maritime Safety Agency - Evropska agencija za pomorsku sigurnost).

Opširnije...

Strana 6 od 14

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP