Latest

Instalacija opreme za nadzor i upravljanje pomorskim saobraćajem - VTMiS

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Uprava pomorske sigurnosti je u sklopu projekta IPA 2011, krenulo sa instalacijom opreme za nadzor i upravljanje pomorskim saobraćajem, odnosno VTMiS (Vessel Traffic Monitoring Information System) opremom.

Opširnije...

Uprava pomorske sigurnosti po prvi put na sastancima ekspertskih radnih grupa za LRIT, SafeSeaNet i „Single Window“

Predstavnik Uprave pomorske sigurnosti je po prvi put učestovao u radu ekspertske radne grupe za LRIT (Long Range Identification and Tracking - daljinsko praćenje i identifikacija brodova putem satelita), koja je održana 29. 10. 2014. pod okriljem EMSA (European Maritime Safety Agency - Evropska agencija za pomorsku sigurnost) u Lisabonu u Portugalu.

Opširnije...

Obavještenje o remontu plutača

Dana 25.09.2014.godine, izvršeni su radovi na objektima sigurnosti plovidbe u Budvanskom kanalu.

Opširnije...

Posjeta predstavnika Uprave kompaniji za zaštitu mora od zagađenja sa brodova „Castalia Consorzio Stabile S.c.p. A.“ iz Rima

U Rimu (Italija) je, u periodu od 7. do 8. oktobra 2014., u organizaciji Agencije za zaštitu životne sredine iz Podgorice, obavljena posjeta kompanije „Castalia Consorzio Stabile S.c.p.A.“ iz Rima i upoznavanje sa njenim kapacitetima po pitanju zaštite mora od zagađenja sa brodova i platformi.

Opširnije...

Kurs o minimalnim zahtjevima sigurnosti na platformama za ulje i gas Limasol (Kipar), 02-03. oktobar 2014.

U Limasolu (Kipar) je, 02. do 03. oktobra 2014.,  u sklopu MEDESS4MS projekta, finansiranog od strane Evropske Unije, održan kurs o minimalnim zahtjevima sigurnosti na platformama za ulje i gas. Kurs je, u okviru međunarodne organizacije OPITO, a u organizaciji Levantine Training Centre sa Kipra, održao renomirani tim eksperata iz trening centra Woodside iz Engleske. Opširnije...

Obuka za VTMIS radarski sistem

U periodu od 20 - 25 jula 2014. godine, predstavnici Uprave pomorske sigurnosti, pomoćnik direktora Nexhat Kapidani i načelnik pomorskih telekomunikacija Žarko Lukšić, su u okviru projekta IPA 2011 - uspostava VTMIS-a u Crnoj Gori, tj. uspostava sistema za nadzor i kontrolu pomorskog saobraćaja, uspješno završili petodnevnu tehničku obuku kod proizvođača radarske opreme TERMA iz Danske, na najsavremenijem radarskom sistemu SCANTER 5102/5202.

Opširnije...

Posjeta italijanskoj kompaniji ELMAN srl

U okviru projekta IPA 2011 - uspostava VTMIS-a (Vessel Traffic Monitoring and Information System eng.), u Crnoj Gori, predstavnici Uprave pomorske sigurnosti, pomoćnik direktora Nexhat Kapidani, načelnik pomorskih telekomunikacija Žarko Lukšić i GMDSS operater Vlado Kasalica,  bili su u posjeti izvođaču radova italijanskoj kompaniji ELMAN srl, kao i VTMIS centru italijanske obalske straže.  

Opširnije...

„INFORMATION DAY“, Brisel, 04. jun 2014.

U Briselu je, dana 04. juna 2014., u organizaciji REMPEC (Regional Marine Pollution Emergency Response Center for the Mediterranean Sea) i DG ECHO (European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection Directorate-General), održan INFORMATION DAY (INFODAY), sazvan na temelju preporuka Radionice o regionalnim kapacitetima i saradnji kod velikih zagađenja u Mediteranu (MEDEXPOL, Atina, 10-12. decembar 2013.).

Opširnije...

Otrgnuta plutača na Skadarskom jezeru

Upozorenje svim plovilima!

Dana 10. marta 2014. godine crvena plutača "Tanki rt", Popis svjetala - 793.2 na poziciji

N 42 13.936

E 16 06. 828

na plovnom putu Virpazar - Murići, Skadarsko jezero, otkinuta sa pozicije.

 

Potonuli remorker

Image1Nakon dobijanja informacije da je na vezu između Risna i Perasta 11.10.2013. godine potonuo remorker iz kojeg se u more izlila manja količina nafte, Uprava pomorske sigurnosti je preduzela aktivnosti kojima je izbjegnut ekološki incident u zalivu, a izlivena nafta pokupljena sa površine mora. Opširnije...

Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja - IPA 2011 projekat

Na poziv Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore, kroz finansijska sredstva koja je Komisija Evropske Unije obezbjedila za Crnu Goru, u sklopu EU IPA 2011 Programa (European Union Instrument for Pre-accession Assistance), Uprava pomorske sigurnosti kandidovala je projekat koji ima za cilj povećanje stepena sigurnosti plovidbe i zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata u morskom pojasu Crne Gore. Opširnije...

Strana 7 od 14

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP