Latest

Pravilnik o zaštiti ličnih podataka

Na osnovu čl. 24 Zakona o zaštiti ličnih podataka i čl. 14 i 18 Pravilnika o obrascu i načinu vođenja evidencije podataka o zbirkama podataka o ličnosti, Uprava pomorske sigurnosti donosi Pravilnik o zaštiti ličnih podataka.

Pravilnik o zaštiti ličnih podataka

Informacija o službenim vozilima UPS

U skladu s zaključcima Vlade Crne Gore od 03. Novembra 2011. godine, vezano za Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore (Sl. List CG, br. 21/10 ), Uprava pomorske sigurnosti objavljuje spisak vozila koja su potrebna za nesmetan rad.


Spisak se može preuzeti ovdje

Predstavljeni rezultati studija koje su rađene za potrebe IPA 2011 projekta

U Upravi pomorske sigurnosti je u četvrtak 15.12.2011. godine, u saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori i Ministarstvom pomorstva i saobraćaja, održana prezentacija rezultata studija koje su rađene za potrebe projekata kandidovanih preko IPA 2011: "Uspostava nadzora i upravljanje pomorskim saobraćajem - VTMIS" (Vessel Traffic Management Information System) i nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja.

Opširnije...

Kurs na temu „ Korišćenje vazdušnog nadzora za otkrivanje zagađenja mora“

U Lisabonu je, u periodu od 21. – 23. Novembra 2011. godine, u organizaciji Evropske agencije za pomorsku sigurnost održan kurs na temu „ Korišćenje vazdušnog nadzora za otkrivanje zagađenja mora“. Kursu su prisustvovali Kap. Vladan Radonjić i Ksenija Rakočević - predstavnici Uprave pomorske sigurnosti i Slavko Ilić – pilot Ministarstva unutrašnjih poslova – sektor za vanredne situacije.

 

Opširnije...

U Upravi pomorske sigurnosti predstavljeni IPA2011 projekti i prateće studije

U Upravi pomorske sigurnosti, u saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori i Ministarstvom pomorstva i saobraćaja, održan sastanak gdje su učesnicima predstavljeni IPA 2011 projekti: "Uspostava nadzora i upravljanje pomorskim saobraćajem - VTMIS" (Vessel Traffic Management Information System) i nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja.
Opširnije...

Uputstvo o kriterijumima i postupku izbora predstavnika nevladinih organizacija u radna i druga tijela Uprave pomorske sigurnosti

Uputstvo o kriterijumima i postupku izbora predstavnika nevladinih organizacija u radna i druga tijela Uprave pomorske sigurnosti

Konferencija o prekograničnoj saradnji u oblasti traganja i spašavanja

 

 

U Aranđelovcu (Republika Srbija) je u periodu od 27. do 29. septembra 2011. godine u organizaciji Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Republike Srbije, održana konferencija o prekograničnoj saradnji u oblasti traganja i spašavanja.

Opširnije...

Bezbjednost Luka I brodova međunarodnog karaktera

U Lisabonu (Portugal) je u periodu od 18. do 21. Jula  2011. godine u organizaciji EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održana radionica o bezbijednosti brodova i luka namijenjenih međunarodnom saobraćaju. Na radionici su bili pozvani predstavnici pomorskih administracija država Crne Gore, Albanije, Hrvatske i Turske.

 

Opširnije...

Upravljanje po zahtjevima međunarodnih standarda

 

Nakon višegodišnje uspješne primjene Sistema menadžmenta kvalitetom u Upravi pomorske sigurnosti je izvršena resertifikaciona provjera po zahtjevima standarda MEST ISO 9001:2009.

Opširnije...

Deseti sastanak Fokalnih Tačaka REMPEC-a

Na Malti je, u periodu od 03-05. maja 2011. godine, u organizaciji REMPEC-a (Regionalni pomorski centar za hitno djelovanje u slučaju zagađenja Sredozemnog mora), održan Deseti sastanak Fokalnih Tačaka REMPEC-a. Sastanku su prisustvovali predstavnici Uprave pomorske sigurnosti Kap. Predrag Ratković i Darinka Joksimović.

Opširnije...

IMSO je obavio godišnju kontrolu crnogorskog LRIT Data Centra za 2011 godinu

IMSO (International Mobile Satellite Organization – Međunarodna organizacija za pokretne satelite)  je obavio godišnju kontrolu crnogorskog LRIT Data Centra za 2011. godinu. Prilikom kontrole nije bilo primjedbi i sve je bilo u skladu sa važećim pravilima i standardima.

Opširnije...

Strana 10 od 14

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP