Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 702/19 od 18. 04. 2019. godine i Izjava - Zaštitna oprema

Izjava_ponudjaca.doc

Zahjev_Zastitna_oprema.pdf

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 701/19 od 18. 04. 2019. godine i Izjava - ronilačka oprema

Izjava_ponudjaca.doc

Zahtjev_nabavka_roba_ronilaka_oprema.pdf


Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 700/19 od 18. 04. 2019. i Izjava - Specijalna oprema za SAR čamce i spasioce

Izjava_ponudjaca.doc

Zahtjev_specijalna_oprema_za_SAR_camce_i_spasioce.pdf

Radio oglas br. 18/2019

Od 18-og do 25-og aprila u vremenu od 09:30 do 14:00h lokalnog vremena Mornarica Vojske Crne Gore će vršiti podvodne radove na potezu Zelenika-Meljine-Rose.

Upozoravaju se svi plovni objekti da plove na udaljenosti od 500m.

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za čamce

 

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanje lukama Bar

Broj: 622/19-1, Bar, 12. 04. 2019. godine

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti, vezano za čamce:

Obavjestenje_o_ishodu_postupka_nabavke_camce.pdf

Obilježavanje - četrdeset godina od zemljotresa

Povodom obelježavanja 40 godina od katastrofalnog zemljotresa koji je bio 15. aprila 1979. godine, na poziv Opštine Bar, na platou ispred sportske hale ‘’Topolica’’, gdje je održana smotra službi koje se bave spašavanjem ili su usko povezane sa tim poslovima.

Opširnije...

TAIEX Studijska posjeta Pomorskoj administraciji Švedske

U saradnji sa TAIEX programom podrške Evropske komisije, Uprava pomorske sigurnosti Crne Gore organizovala je Studijsku posjetu za svoje predstavnike Pomorskoj administraciji Švedske, u periodu od 01.aprila do 05. aprila 2019.

Opširnije...

Ishod postupka nabavke male vrijednosti - Tetra sistem

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti, Ministarstva sapbraćaja i pomorstva - Uprava pomorske sigurnosti i upravljanje lukama, broj 619/19 od 12. 04. 2019. godine:

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Radio oglas br. 14/2019

Dana 19, 20 i 21 aprila, od 1100 do 1600 časova lokalnog vremena održaće se jedriličarska regata u akvatorijumu tivatskog i kotorskog zaliva. Upozoravaju se svi plovni objekti da obrate maksimalnu pažnju i plove oprezno. Stop

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabvku djelova i usluga za godisnji remont spasilačkih čamaca

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti ("Službeni list CG", br.49/17) i Pravilnika Ministarstva saobraćaja i pomorstva za sprovođenje nabavke male vrijednosti broj 34/17-01-7087/1 od 03. 10. 2017. godine, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Bar, dostavlja:

Zahtjev za dostavljanje ponuda malih vrijednosti za camce

Strana 1 od 17

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP