Informacija o obaveznom pregledu podvodnog dijela trupa broda i camca na suvom

U skladu sa Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova (Dio1. Odjeljak 5, Tablica 5.1-2 Pregled postojećih brodova)pregledu trupa na suvom podliježu:

1.Svake godine: 

- Putnički brodovi

- Drveni brodovi;

  2. Svake dvije godine:

    - Brodovi od stakloplastike i aluminijuma i

    - Čelični teretni brodovi kojima je zbog starosti konstrukcije skraćen rok    obnovnog pregleda sa 5 na 4 godine;

3. Svake dvije i po godine (+/-6 mjeseci od propisanog datuma ali najmanje dva puta u pet godina):

   - Čelični teretni brodovi:

4. Svake pete godine:

   - Plutajući objekti (izuzimajući plutajuće dokove).

U skladu sa Uredbom o čamcima pregledu trupa na suvom (osim čamaca za privredne svrhe od drveta) podliježu:

1. Svake godine:

    - Putnički čamci (bez obzira na materijal gradnje) i

    - Čamci za privredne svrhe od drveta

2.   Svake dvije godine:

   - Čamci za privredne svrhe (bez obzira na materijal gradnje).

* Pod pojmom brod podrazumijevaju se i ribarski brodovi.

Tide tables 2007

Na stranici Pomorska signalizacija glavnog menija pronaći ćete link za preuzimanje novog "Tide tables 2007"

Pristup informacijama

Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list. RCG" br. 68/05) ovaj organ je dana 16.01.2006. godine sačinio Vodič za pristup informacijama u posjedu Uprave pomorske sigurnosti.
Isti sadrži podatke o proceduri pristupa informacijama, imena lica ovlašćenih za pristupanje po zahtjevu za pristup informacijama i druge podatke od značaja za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Upozorenje na invazivne alge

UPOZORENJE ZA NAUTIČARE I POMORCE:


Mole se svi koji su u kontaktu sa morem da obrate pažnju na prisustvo invazivne alge vrste caulerpa racemosa. Alga nije opasna za ljude, ali ima pogubno dejstvo na živi svijet sredozemnog i jadranskog mora!
Upamtite, što je moguće preciznije lokaciju na kojoj ste primijetili algu i obavijestite nas!
Pregledajte sidra i lance!

Za više informacija o ovoj pošasti obavezno pogledajte 

Sistem kvaliteta

Menadžer kvaliteta: Ćazim Alković

tel: +382 30 313 241

fax: +382 30 313 274

mob: +382 69 039 143

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


BV-logo-9K-UKAS

Uprava pomorske sigurnosti je svoj poslovni sitem uskladila sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000. Rukovodstvo je usvojilo politiku kvaliteta kojom se teži potpunom ispunjenju zahtjeva korisnika usluga i kontinuiranom unaprijeđenju kvaliteta usluga koje pruža Uprava. Politika je bazirana na svih osam principa menadžmenta u kojoj se navodi da će se posebna pažnja posvetiti korisnicima usluga Uprave, da će u realizaciju usluga biti uključeni svi zaposleni, da će se težiti stalnim poboljšanjima kao i da će se sve odluke donositi na bazi relevantnih činjenica.

Uviđajući značaj sistema menadžmenta kvalitetom, Uprava je u cilju održavanja kontinuiteta kkvaliteta usluga sa svjetski renomiranom sertifikacionom kućom »Bureau Veritas« sklopila ugovor i pristupila resertifikaciji poslovnog sistema u skladu sa zahtjevima novog standarda ISO 9001:2015. Nakon sveobuhvatne eksterne provjere od strane vodećih ocjenjivača, Uprava je dobila novi sertifikat koji važi do 21. jula 2020. godine.

Ova prestižna potvrda znači da se poslovni procesi odvijaju po propisanim i kontrolisanim postupcima i uputstvima, da su maksimalno angažovani ljudski i tehnički resursi što obezbjeđuje najveći kvalitet usluga.

Strana 16 od 16

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP