Uprava pomorske sigurnosti početkom godine aktiviraće zvanično sistem nadzora saobraćaja na moru

Članak dnevni list ''Pobjeda'', vezano za početak rada VTMIS sistema nadzora, informisanja i upravljanja pomorskim saobraćajem i ostali projekti Uprave pomorske sigurnosti. 

UPS početkom godine zvanično aktivira sistem nadzora saobraćaja na moru

Radio oglas br. 50/2016

Zbog izvodjenja radova u sutomorskom zalivu zabranjena plovidba, ribarenje,sidrenje i sve vrste podvodnih aktivnosti u radijusu od 1 NM od sledeće pozicije: 42 07.652N 019 02.206E stop

Radio oglas br. 47/2016

Od 19-og novembra do 31-og decembra 2016 godine brod ‘’Nexans Skagerrak’’ će vršiti polaganje podmorskog kabla od uvale Jaz duž linije ograničene sledećim pozicijama:

A. 42 17.277 N 018 47.898 E                     B. 42 16.277 N 018 50.264 E

C. 42 00.529 N 018 26.312 E                     D. 41 58.742 N 018 27.630 E

E. 41 59.629 N 018 19.141 E                      F. 41 57.158 N 018 20.365 E

G. 41 48.916 N 017 52.954 E                     H. 41 46.778N 017 59.458' E

I. 41 45.507 N   017 49.199 E    

Držati se minimum 500 m od broda ‘’Skagerrak’’ i ploviti oprezno stop    

Radio oglas br. 41/2016

Dana 20. oktobra 2016. god. postavljena je svijetleća plutača - usamljena opasnost, Skadarsko jezero na poziciji 42 15.835 N 019 07.555 E sa karakteristikom C BL 6s (0,5; 5,5). Takođe privremeno postavljen crveni marker za obilježavanje novonastale opasnosti na poziciji 42 15 520 N, 019 06 482 E stop

Održani sastanci ekspertskih radnih grupa za LRIT i SafeSeaNet

U Lisabonu je, 18. i 19. oktobra 2016. godine, u organizaciji Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA - European Maritime Safety Agency), održan 14. sastanak ekspertske radne grupe za LRIT (Long Range Identification and Tracking - daljinsko praćenje i identifikacija brodova putem satelita), kao i 26. Sastanak ekspertske radne grupe za SafeSeaNet.

Opširnije...

Izvještaj sa radionice održane u Upravi pomorske sigurnosti 19.10.2016.godine u Baru

U prostorijama Uprave pomorske sigurnosti u Baru,  dana 19.10.2016. godine, održana  je radionica vezana za unapređenje sistema izvještavanja sa brodova, sa posebnim naglaskom na izvještavanje o balastnim vodama, na kojoj je predstavljen jedan od rezultata projekta „Sistem upravljanja balastnim vodama za zaštitu Jadranskog mora“ (“Ballast Water Management System for Adriatic Sea Protection”) – BALMAS (www.balmas.eu), koji je kofinansiran sredstvima Evropske unije u okviru Jadranskog IPA programa.

Opširnije...

TV Vijesti emisija ''Boje jutra'' - Sigurnost na moru

Ovdje možete pogledati video klip emisije ''Boje jutra'', snimljene 04.08.2016.

https://youtu.be/kTGT1icEitw

Članak dnevni list Pobjeda, vezano za primjenu VTMIS sistema nadzora, informisanja i upravljanja pomorskim saobraćajem

Ovdje možete preuzeti članak objavljen 31. 07. 2016. godine u dnevnom listu Pobjeda. 

Pod lupom i najmanje plovilo u radijusu od gotovo 100 milja

Mediteranska konferencija institucija sa nadležnostima obalske straže, Napulj, 30. jun 2016.

U Napulju  je, od 30. juna do 02. jula 2016. godine, u organizaciji Italijanske obalske straže, održana  Mediteranska konferencija institucija koje imaju nadležnosti obalske straže (Mediterranean Coast Guard functions forum – MCGFF Conference eng.)

Opširnije...

Petnaesti sastanak ekspertske radne grupe za CleanSeaNet, Lisabon, 09. jun 2016.

U Lisabonu je, 09. juna 2016. godine, u  organizaciji Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA - European Maritime Safety Agency), održan petnaesti sastanak ekspertske radne grupe za CleanSeaNet. 

Opširnije...

Strana 1 od 11

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP