Posjeta predstavnika Uprave kompaniji za zaštitu mora od zagađenja sa brodova „Castalia Consorzio Stabile S.c.p. A.“ iz Rima

U Rimu (Italija) je, u periodu od 7. do 8. oktobra 2014., u organizaciji Agencije za zaštitu životne sredine iz Podgorice, obavljena posjeta kompanije „Castalia Consorzio Stabile S.c.p.A.“ iz Rima i upoznavanje sa njenim kapacitetima po pitanju zaštite mora od zagađenja sa brodova i platformi.

Opširnije...

Kurs o minimalnim zahtjevima sigurnosti na platformama za ulje i gas Limasol (Kipar), 02-03. oktobar 2014.

U Limasolu (Kipar) je, 02. do 03. oktobra 2014.,  u sklopu MEDESS4MS projekta, finansiranog od strane Evropske Unije, održan kurs o minimalnim zahtjevima sigurnosti na platformama za ulje i gas. Kurs je, u okviru međunarodne organizacije OPITO, a u organizaciji Levantine Training Centre sa Kipra, održao renomirani tim eksperata iz trening centra Woodside iz Engleske. Opširnije...

Obuka za VTMIS radarski sistem

U periodu od 20 - 25 jula 2014. godine, predstavnici Uprave pomorske sigurnosti, pomoćnik direktora Nexhat Kapidani i načelnik pomorskih telekomunikacija Žarko Lukšić, su u okviru projekta IPA 2011 - uspostava VTMIS-a u Crnoj Gori, tj. uspostava sistema za nadzor i kontrolu pomorskog saobraćaja, uspješno završili petodnevnu tehničku obuku kod proizvođača radarske opreme TERMA iz Danske, na najsavremenijem radarskom sistemu SCANTER 5102/5202.

Opširnije...

Posjeta italijanskoj kompaniji ELMAN srl

U okviru projekta IPA 2011 - uspostava VTMIS-a (Vessel Traffic Monitoring and Information System eng.), u Crnoj Gori, predstavnici Uprave pomorske sigurnosti, pomoćnik direktora Nexhat Kapidani, načelnik pomorskih telekomunikacija Žarko Lukšić i GMDSS operater Vlado Kasalica,  bili su u posjeti izvođaču radova italijanskoj kompaniji ELMAN srl, kao i VTMIS centru italijanske obalske straže.  

Opširnije...

„INFORMATION DAY“, Brisel, 04. jun 2014.

U Briselu je, dana 04. juna 2014., u organizaciji REMPEC (Regional Marine Pollution Emergency Response Center for the Mediterranean Sea) i DG ECHO (European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection Directorate-General), održan INFORMATION DAY (INFODAY), sazvan na temelju preporuka Radionice o regionalnim kapacitetima i saradnji kod velikih zagađenja u Mediteranu (MEDEXPOL, Atina, 10-12. decembar 2013.).

Opširnije...

Otrgnuta plutača na Skadarskom jezeru

Upozorenje svim plovilima!

Dana 10. marta 2014. godine crvena plutača "Tanki rt", Popis svjetala - 793.2 na poziciji

N 42 13.936

E 16 06. 828

na plovnom putu Virpazar - Murići, Skadarsko jezero, otkinuta sa pozicije.

 

Objava poziva za nabavku

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11) Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje POZIVE za nabavku usluga za potrebe Uprave pomorska sigurnosti. Za više detalja o pojedinačnim pozivima kliknite na linkove.

  1. pdfPoziv Broj 28/13-1358
  2. pdfPoziv Broj 29/13-1390
  3. pdfPoziv Broj 30/13-1363

Potonuli remorker

Image1Nakon dobijanja informacije da je na vezu između Risna i Perasta 11.10.2013. godine potonuo remorker iz kojeg se u more izlila manja količina nafte, Uprava pomorske sigurnosti je preduzela aktivnosti kojima je izbjegnut ekološki incident u zalivu, a izlivena nafta pokupljena sa površine mora. Opširnije...

Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja - IPA 2011 projekat

Na poziv Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore, kroz finansijska sredstva koja je Komisija Evropske Unije obezbjedila za Crnu Goru, u sklopu EU IPA 2011 Programa (European Union Instrument for Pre-accession Assistance), Uprava pomorske sigurnosti kandidovala je projekat koji ima za cilj povećanje stepena sigurnosti plovidbe i zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata u morskom pojasu Crne Gore. Opširnije...

Izvjestaj o reviziji

Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave pomorske sigurnosti Bar za 2012. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Uprave pomorske sigurnosti Bar za 2012. godinu i usklađenost finansijskog poslovanja sa važećim zakonskim i drugim propisima.

Opširnije...

Strana 8 od 17

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP