U Marseju održan Seminar na temu „Namjerna ispuštanja sa brodova i kažnjavanje počinioca

Od 27. - 30. novembra 2007. godine u Marseju je održan seminar na temu „Namjerna ispuštanja sa brodova i kažnjavanje počinioca“ u organizaciji Regionalnog centra za hitne intervencije u slučaju zagađenja Sredozemnog mora (REMPEC).

Na seminaru su učestvovali predstavnici Uprave pomorske sigurnosti Rajković Anka, savjetnik za praćenje i implementaciju međunarodnih propisa – alternativni REMPEC Focal Point i Rakočević Ksenija, savjetnik za implementaciju međunarodnih propisa. Seminar je bio podijeljen u četiri radna. Sve informacije o Seminaru su na zahtjev dostupne kod gore navedenih predstavnika UPS..

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP