Predstavnik Uprave učestvovao u radu Ekspertske radne grupe za pitanja nadzora pomorskog saobraćaja

Uprava pomorske sigurnosti je po prvi put dobila priliku da na poziv EMSA-e prisustvuje sastanku Ekspertske radne grupe (EWG – Expert Working Group), koja se bavi pitanjima vezanim za nadzor pomorskog saobraćaja u Mediteranu. 

Ovaj sastanak je bio deseti po redu i na sastanku su učestvovali predstavnici EMSA-e, REMPEC-a, Italije (Obalna straža Italije - ITCG), Francuske, Slovenije, Španije, Portugala, Kipra, Bugarske, Malte kao i Crne Gore.

Sastanak je održan u Rimu, 26. juna 2012. godine, u sjedištu ITCG-a. Sastanak je otvorio komadant ITCG-a, dok je sastankom predsjedavao g-din Lazaros Aichmalotidis načelnik odjeljena za VTMIS u EMSA-i.

Ova radna grupa je osnovana još 2006. godine od strane EMSA-e i osnovni cilj je da poboljša razmijenu podataka među članicama EU u Mediteranu. Rezultat rada ove radne grupe je MARES sistem koji služi za razmijenu AIS podataka u Mediteranu, uključujući i Crno more. Za sada pravo da učestvuju u ovom sistemu imaju zemlje članice EU. Sistem je implementiran od strane ITCG-a u Rimu, pod pokroviteljstvom EMSA-e. Podaci sa sistema MARES se dalje distribuiraju prema drugim sistemima EMSA-e kao SafeSeaNet, CleanSeaNet, THETIS i dr.

Uprava pomorske sigurnosti je odnedavno zadovoljila tehničke uslove da bude dio ovog projekta, tj. uspješno je ostvarena razmijena AIS podataka između AIS sistema kojeg posjeduje Uprava i sistema MARES.

Postoji ideja da se u ovaj projekat uključe i IPA zemlje na Jadranu, i o ovome se dosta govorilo i ranije u okviru Jadransko-Jonske Inicijative. Ideja je da se u sklopu MARES sistema, formira jedan sub-regionalni sistem za razmijenu AIS podataka tzv. jadranski sistem za razmijenu AIS podataka. U ovaj sistem bi se uključile i ostale jadranske zemlje kao Italija, Slovenija, Hrvatska, BiH, Crna Gora, Albanija i eventualno Grčka. Ovaj sistem bi u svojoj prvobitnoj varijanti služio za razmijenu AIS podataka a kasnije i razmijenu i ostalih podataka vezanih za pomorski saobraćaj kao VTS, SafeSeaNet, itd.

Tokom sastanka predstavnik Uprave Nexhat Kapidani, savjetnik starješine u UPS-u, je predstavio postojeće tehničke kapacitete u Upravi koji se tiču nadzora pomorskog saobraćaja (GMDSS, VHF, Inmarsat C, LRIT, AIS i VTS), kao i projekte koji su u toku a tiču se nadzora pomorskog saobraćaja kao implementacija VTMIS-a i sl.

DSC 6011_4_-_Version_2 

 DSC 6018_10

 DSC 6021_13

DSC 6024_16_-_Version_2

DSC 6031_23

DSC 6035_26

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP