Vježba traganja i spašavanja na moru

U utorak 24.07. 2012. godine održana je vježba traganja I spašavanja na moru. Osim predstavnika Uprave pomorske sigurnosti , koja je Uredbom o organizaciji I načinu rada državne uprave od 29. decembra 2011. godine nadležna za poslove traganja I spašavanja na moru, aktivno učešće uzeli su i predstavnici Ministarstva odbrane - Mornarice Vojske Crne Gore, Uprave policije - Sektor granične pomorske policije, Ministarstva unutrašnjih poslova - Sektor za vanredne situacije. Vježba je još jednom pokazala da I u otežanim vremenskim uslovima Crna Gora ima kapaciteta da u najkraćem vremenskom roku može da odgovori na ove zadatke I pritekne u pomoć ugroženim licima na moru.

 

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP