Kurs o minimalnim zahtjevima sigurnosti na platformama za ulje i gas Limasol (Kipar), 02-03. oktobar 2014.

U Limasolu (Kipar) je, 02. do 03. oktobra 2014.,  u sklopu MEDESS4MS projekta, finansiranog od strane Evropske Unije, održan kurs o minimalnim zahtjevima sigurnosti na platformama za ulje i gas. Kurs je, u okviru međunarodne organizacije OPITO, a u organizaciji Levantine Training Centre sa Kipra, održao renomirani tim eksperata iz trening centra Woodside iz Engleske.

Shvatajući značaj kursa za Upravu pomorske sigurnosti, naročito sada kada su započele aktivnosti vezane za istraživanje i eksploataciju ulja i gasa sa podmorja Crne Gore, a imajući u vidu da je Uprava pomorske sigurnosti nosilac poslova zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata, poslova traganja i spašavanja na moru i u fazi je uspostavljanja sistema za nadzor i upravljanje pomorskim saobraćajem, predstavnici Uprave pomorske sigurnosti Kap. Vladan Radonjić, Kap. Predrag Ratković, Nexhat Kapidani i Žarko Lukšić, koji su prisustvovali ovom kursu, iskoristili su priliku i stekli osnovna znanja o sigurnosti na platformama za ulje i gas. 

Kako je Uprava pomorske sigurnosti, osim operativnog djelovanja, zadužena i za izradu akata koji bliže definišu zaštitu mora od zagađenja sa plovnih objekata, što uključuje i platforme za ulje i gas, to će znanja stečena na ovom kursu biti od velike koristi prilikom definisanja uslova koje platforme za ulje i gas moraju ispunjavati po pitanjima zaštite ljudskih života, zaštite životne sredine i sigurnosti.

Shvatajući značaj zaštite životne sredine i obaveze koje Uprava pomorske sigurnosti ima po ovom pitanju, kao i značaj zajedničkog djelovanja svih subjekata koji učestvuju u ovim aktivnostima, na poziv Uprave pomorske sigurnosti aktivno učešće na ovom kursu je imala Ljiljana Maksimović iz Ministarstva Ekonomije.

Na kraju, učesnicima kursa je dodijeljen sertifikat o pohađanju. 


Kipar 1

 

Kipar 2

 

Kipar 3

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP