Obuka operatera za rad na VTS/VTMIS opremi, Malta, 08-12. decembar 2014.

Programom EU IPA 2011 Crna Gora je dobila podršku Evropske Unije za uspostavu sistema za nadzor i upravljanje pomorskim saobraćajem – VTS/VTMIS. Uspostava VTS/VTMIS-a obaveza je Crne Gore u procesu pristupanja EU - Poglavlje 14, te se sprovodi u skladu sa Direktivom EU 2002/59/EC o uspostavljanju sistema za nadzor i upravljanje pomorskim saobraćajem.

Sistem za nadzor i upravljanje pomorskim saobraćajem je složeni tehnički i informacioni sistem namijenjen za praćenje, upravljanje i organizaciju pomorskog saobraćaja u unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i epikontinentalnom pojasu. Sprovodi se u cilju povećanja sigurnosti pomorske plovidbe, efikasnosti pomorskog saobraćaja i zaštite morskog prostora, i obuhvata: prikupljanje podataka o pomorskim objektima i pomorskom saobraćaju, davanje podataka pomorskim objektima, davanje plovidbenih savjeta i podrške u plovidbi pomorskim objektima, organizaciju plovidbe i upravljanje pomorskim saobraćajem.

U skladu sa tim, na Malti je, u periodu od 08. do 12. decembra 2014. godine,  u prostorijama kompanije „Future Focus“, održana obuka prve grupe operatera obalne radio stanice „Barradio“ za rad na VTS simulatoru. Cilj obuke je osposobljavanje svih operatera za rad na VTS instalacijama, u skladu sa zahtjevima koje propisuje IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities).

Prva grupa, koja se sastojala od sedam operatera, uspješno je savladala obuku za rad na VTS Instalacijama i dobila VTS Operator Certificate, u skladu sa preporukama IALA V-103/1. Obuka druge grupe operatera planirana je za januar 2015. godine.

Instalacija VTS/VTMIS opreme je u toku, a završetak implementacije projekta se očekuje tokom naredne godine. 

slika 2

slika 4

slika 8

slika 6

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP