Nastavak saradenje Uprave pomorske sigurnosti sa Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju

U Baru je 05.04.2017. godine održan konstruktivan sastanak predstavnika Uprave pomorske sigurnosti i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na kojem su dogovoreni dalji koraci o budućoj saradnji u oblastima meteorologije i hidrografije, koji bi se ostvarili putem IPA projekata i bilateralne saradnje sa državama u regionu.

Na sastanku je definisan način distrubucije meteo podataka, koje se ustupaju ZHMS, sa automatskih meteo stanica VTMIS sistema za nadzor informisanje i upravljanje pomorskim saobraćajem. Meteo podaci će biti od koristi za ZHMS prilikom izrade  pomorskih meteoroloških izvještaj za pomorce, a koje Uprava pomorske sigurnosti redovno emituje preko Obalne radio stanice ''Barradio'' svim učesnicima u pomorskom saobraćaju.

Takođe, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je izrazio spremnost da u skorijoj budućnosti ustupi Upravi pomorske sigurnosti online podatke sa meteoroloških stanica duž crnogorske obale, koji bi se koristi prilikom slučajeva traganja i spasavanja na moru i davanje informacija brodovima i jahtama koji plove crnogorskim vodama.

U narednom periodu predviđeno je potpisivanje novog Sporazuma o međusobnoj saradnji, koji bi otvorio mogućnost unaprijeđenja kapaciteta i razvoja obiju institucija.

Sastanku su prisustvovali direktori Safet Kočan i Luka Mitrović sa svojim saradnicima.

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP