Stručno tehnička saradnja

Dana 07.03.2018.godine, u Upravi pomorske sigurnosti održan je sastanak sa predstavnicima Hidrometeorološkog zavoda na temu “Nastavak stručno tehničke saradnje”

Direktori dvije institucije su uspostavili dijalog na pronalaženju zajedničke osnove, sporazuma koji bi obuhvatio:

- zajednički doprinos  stvaranju uslova za sigurno i bezbjedno odvijanje plovidbe na moru i na unutrašnjim  plovnim putevima Crne Gore,

- zajedničko učešće na realizaciji stručnih i tehničkih projekata za organizacije iz zemjlje i inostranstva, formiranjem zajedničkih radnih timova za izvršavanje ovakvih poslova,

- međusobno povjerenje na izvršavanju dijelova projekta čiji su nosioci Uprava pomorske sigurnosti ili Hidrometeorološki zavod Crne Gore, a koje zbog multidisciplinarne prirode ne mogu sami da izvrše,

- međusobno omogućavanje korišćenja opreme, plovnih sredstava,raspoložive dokumentacije, pomorskih i tematskih karata, nautičkih publikacija. 

 

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP