Direktor EMSA-e posjetio Upravu pomorske sigurnosti

Direktor Evropske agencije za pomorsku sigurnosti (EMSA – European Maritime Safety Agency) sa sjedištem u Lisabonu-Portugal, g-din Markku Mully, posjetio je u četvrtak 03.05.2018. godine Upravu pomorske sigurnosti. Tokom posjete g. Mully je obišao i Pomorsko operatvni centar (POC) Uprave pomorske sigurnosti u Dobroj vodi u Baru i upoznao se sa radom VTS službe, Obalne radio stanice Barradio i Koordinacionog centra za traganje i spašavanje na moru - MRCC Bar.

Na sastanku je analizirana dosadašnja uspješna saradnja EMSA-e sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva i Upravom pomorske sigurnosti, koja se ogleda u pružanju tehničke podrške Crnoj Gori, razmijeni podataka bitnih za pomorsku sigurnost i vršenju raznih obuka za zaposlene Ministarstva i  Uprave, u cilju dostizanja evropskih standarda i povećanja stepena pomorske sigurnosti i zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata u Crnoj Gori.

G. Mully je na sastanku pohvalio napredak Crne Gore u dostizanju EU standarda na polju pomorske sigurnosti zahvaljujući, između ostalog,  savremenim sistemima za nadzor pomorskog saobraćaja koji funkcionišu u okviru Uprave pomorske sigurnosti. Na sastanku je analizirano i dosadašnje učešće Crne Gore, odnosno Uprave pomorske sigurnosti,  u evropskim sistemima za pomorsku sigurnost kao EU LRIT Data Centar, CleanSeaNet i SafeSeaNet kojim upravlja EMSA.  

IMG 2663_00000002

 

Podsjećamo da je ranije Evropska komisija odobrila učešće Crnoj Gori u EU LRIT Data Centar i CleanSeaNet i da se ova dva sistema uspješno primjenjuju u Crnoj Gori duži niz godina. Nedavno je Evropska komisija odobrila učešće Crnoj Gori u SafeSeaNet sistemu, čija implementacija je u toku i zvanično priključenje Crne Gore na ovaj važan evropski pomorski sistem se uskoro očekuje.  

 

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP