HNS radionica (MEDEXPOL 2018), Valeta, Malta

Regionalna radionica o reagovanju na incidente zagađenja mora opasnim i štetnim materijama  (MEDEXPOL 2018) održana je u prostorijama Regionalnog centra za hitno reagovanje u slučaju zagađenja Sredozemnog mora (REMPEC) u Valeti, Malta 20 - 21. juna 2018

Glavni ciljevi radionice bili su analiza i postizanje sporazuma o ažuriranim „Smjernicama za rizik od ispuštanja štetnih gasova kao posljedica pomorskih incidenata“, dogovaranje o sljedećim koracima za zjedničku među-regionalnu saradnju između Sekretarijata Bonskog sporazuma, Sekretarijata HELCOM-a i REMPEC-a, koja bi za cilj imala ažuriranje postojećih uputstava za reagovanje na izlivanje opasnih i štetnih materija kroz eventualno sastavljanje Zajedničkih među-regionalnih smjernica; kao i pregled rezultata i aktuelnih aktivnosti na smjernicama i alatima koji se odnose na HNS i razmatranje njihove komplementarnost i daljeg razvoja kako bi bili obuhvaćeni svi izazovi vezani za ovu materiju.

Pored predstavnika država ugovornica Barselonske konvencije (Albanija, Alžir, Crna Gora, Egipat, Evropska unija, Francuska, Grčka, Hvatska, Izrael, Italija, Malta, Maroko, Slovenija, Španija, Tunis i Turska) kao i regionalnih i međunarodnih organizacija: IMO, IOPC Fund, EMSA, radionici su prisustvovali i predstavnici Transport Canada, CETMAR-a, ITOPF-a, Bonskog sporazuma i HELCOM-a.

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP