Obuka iz pomorske sigirnosti i bezbijednosti na Malti

U organizaciji Oružanih snaga Malte (Armed Forces of Malta - AFM) organizovan je kurs „Operativno pomorsko pravo“. Kurs je održan u posebnom trening centru za pomorsku sigurnost i bezbijednost (Mairitime Safety and Security Training Centre – MSSTC), stvoren za potrebe AFMa. Kurs se održao u periodu od 10-21 maja 2010 godine.Učesnik Uprave pomorske sigurnosti u ovom kursu je bio Nexhat Kapidani.

 

Opširnije...

Prva Jadranska konferencija o uljnim zagađenjim, Opatija 12-14.05/10

U Opatiji je, od 12. do 14. maja 2010. godine, u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, održana Prva Jadranska konferencija o uljnim zagađenjima. Učesnici Uprave pomorske sigurnosti na ovoj radionici bili su Jasmina Isić, Kap. Predrag Ratković i Darinka Joksimović.

Opširnije...

Regionalna radionica "Primjena Aneksa II i III MARPOL 73/78 Konvencije

Na Malti je, od 26. do 29. aprila 2010. godine, u organizaciji REMPEC-a održana Regionalna radionica za primjenu Aneksa II i III MARPOL konvencije. Učesnici Uprave pomorske sigurnosti na ovoj radionici bili su Predrag Ratković i Darinka Joksimović.

Opširnije...

Učešće predstavnika UPS na radionici „Primjena međunarodnih standarda vezanih za države-zastave“

U Zagrebu je u periodu od 17. do 18. februara 2010. godine održana radionica na temu „Flag state implementation“ na kojoj su učestvovali predstavnici Uprave pomorske sigurnosti Kap. Predrag Ratković i Ćazim Alković. Radionicu je organizovala EMSA (Evropska agencija za pomorsku sigurnost) u saradnji sa hrvatskim Ministarstvom mora, turizma i transporta.

Opširnije...

Nadzorna provjera Sistema menadžmenta kvalitetom

U skladu sa planom provjera renomirane sertifikacione kuće Lloyd's Register u Upravi pomorske sigurnosti je izvršena redovna nadzorna provjera Sistema menadžmenta kvalitetom. Nakon sveobuhvatne provjere poslovnih procesa Uprave koji se odvijaju u Baru i Tivtu, vodeći ocjenjivač je u izvještaju konstatovao da je sistem adekvatan, da se na odgovarajući način primjenjuje i da se kontinualno unaprijeđuje u skladu sa zahtjevima standarda MEST ISO 9001:2009. U izvještaju nije evidentirana ni jedna neusaglašenost. 

Na obostrano zadovoljstvo, ocjenjivača i zaposlenih u Upravi, potvrdjena je efektivnost i efikasnost sistema.

Prisustvo predstavnika UPS na IPA-a konferenciji

Na inicijativu Direktorata za proširenje Evropske komisije, Evropska agencija za monitoring droga i bolesti zavisnosti (u daljem tekstu EMCDDA-European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) je organizovala  konferenciju evropskih agencija i zemalja kandidata (Hrvatska, Makedonija i Turska) i potencijalnih kandidata (Crna Gora, Albanija, BiH, Srbija i Kosovo) u trajanju od 25. do 27. novembra u Lisabonu.

Opširnije...

Održan "Info day" Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA)

clip_image001Uprava pomorske sigurnosti je u saradnji sa EMSA-om dana 17.09.2009. godine u sali Luke Bar organizovala "Info Day" o radu ove agencije i njenom značaju za implementaciju pomorskog zakonodavstva u zemljama EU.

Ovoj prezentaciji su prisustvovali predstavnici slijedećih institucija odnosno pravnih subjekata: Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, Lučke kapetanije Bar i Kotor, Agencija za zaštitu životne sredine, Uprava policije - sektor granične policije, Luka Bar, Luka Kotor, AD Marina Bar, Porto Montenegro, Nimont, Jadroagent, Azalea Maritime Training Centre, Fakultet za pomorstvo Kotor, FAB Live i u svojstvu domaćina predstavnici Uprave i predstavnici EMSA-e g.Giuseppe Russo  i g.Andrea Tassoni. Opširnije...

EMSA kurs o primjeni ISM Pravilnika

U Lisabonu (Portugal) je u periodu od 31. avgusta do 04.septembra 2009. godine pod podkroviteljstvom EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održan kurs sa temom primjene ISM pravilnika na brodovima i u kompanijama koje upravljaju tim brodovima. Obuka je vršena od strane eksperta „ABS Academy“ Capt. Steve Blair predavača i auditora ABS klasifikacionog društva.  Ovom kursu prisustvovali su predstavnici Albanije, Hrvatske, Srbije, Turske i Crne Gore.

Opširnije...

Zaštita čovjekove okoline sa aspekta pomorstva

U Lisabonu (Portugal) je 21. i 22. jula 2009. godine pod podkroviteljstvom EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održan kurs o zaštiti okoline sa aspekta pomorstva. Na sjednici su bili pozvani predstavnici država  Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Albanije.Teme kojima se bavio ovaj kurs je stvaranje zakonskog osnova u državama koje su na putu evropskih integracija za prihvat otpada u lukama, zaštitna sredstva protiv obrastanja (anti-fouling), procenat sumpora u pogonskom gorivu koje koriste pomorski brodovi kao i kaznene odredbe za zagađenja nastala sa brodova.

Opširnije...

Anketa Uprave pomorske sigurnosti

Poštovani korisnici usluga Uprave pomorske sigurnosti, kao i sve zainteresovane strane, obavještavamo Vas da je na našoj internet prezentaciji postavljena anketa kojom želimo da utvrdimo stepen vašeg zadovoljstva kvalitetom usluga koje pružamo, kao i da zajedno sa Vama utvrdimo mjesta gdje je moguće naše usluge poboljšati i unaprijediti.

Opširnije...

Strana 13 od 16

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP