Potpisan jednogodisnji ugovor za pruzanje LRIT usluga

Rezolucijom MSC.202(81) u SOLAS konvenciji se donosi novo Pravilo 19-1, Poglavlje V kojim se zahtjeva ugradnja sistema koji, automatski, svakih 6 sati, šalje slijedeće podatke:

- IMO broj i MMSI oznaku;

- Geografsku poziciju broda;

- Datum i vrijeme određivanja pozicije. 

Opširnije...

Video Spot Uprave Pomorske Sigurnosti

Kurs o evropskom pomorskom zakonodavstvu u Lisabonu

U Lisabonu (Portugal) je u periodu od 30. Marta  do 02. Aprila 2009. godine pod podkroviteljstvom EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održan trening kurs „Training on EU maritime legislation for newcomers“. Na radionici su bili pozvani predstavnici pomorskih administracija država Crne Gore, Srbije, Albanije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Turske, i to iz svake države po dva predstavnika . Opširnije...

Uticaj ljudskog faktora u pomorskoj sigurnosti

U Lisabonu (Portugal) je u periodu od 24. do 25 februara 2009. godine pod podkroviteljstvom EMSA-e (Evropske pomorske sigurnosne agencije), održan trening kurs   „Human Element in Maritime Safety“.

Opširnije...

Pravilnik o zvanjima i ovlašćenjima i osposobljenosti pomoraca

 Novim pravilnikom se propisuju zvanja, odnosno ovlaščenja o osposobljenosti članova posade pomorskih brodova. Pravilnik mozete vidjeti ovdje.

U Upravi pomorske sigurnosti je izvršena nadzorna provjera Sistema menadžmenta kvalitetom

 

U skladu sa planom provjera renomirane sertifikacione kuće Lloyd's Register u Upravi pomorske sigurnosti je 29.01.2009. godine izvršena nadzorna provjera Sistema menadžmenta kvalitetom.

Opširnije...

Uprava pomorske sigurnosti je izdala ovlašćenje za testiranje LIRT opreme na brodovima

 U skaldu sa SOLAS konvencijom, odredbom V/19-1 za LIRT,  Uprava pomorske sigurnosti je ovlastila Transas Limited   kao ASP (Application Service Provider) da vrši testiranje LIRT opreme na brodovima koja je neophodna radi implementacije LIRT sistema.

Opširnije...

WEB prezentacija Uprave pomorske sigurnosti vidljiva na novoj adresi

Od danas je WEB prezentacija Uprave pomorske sigurnosti vidljiva i na ovoj adresi:

www.pomorstvo.me

Informacija o implementaciji LRIT sistema

 Vezano za implementaciju LRIT sistema Uprava pomorske sigurnosti je svim zainteresovanim stranama poslala dopis koji je takodje postavljen na nasoj DOWNLOAD sekciji.

Opširnije...

Zaposleni u Upravi pomorske sigurnosti

 

Ime

Pozicija

Fiksni

Mobilni

Safet Kočan

Direktor

030313240

069100031

Nexhat Kapidani

Pomoćnik direktora 

030313240

069035958

Žarko Lukšić

Odjeljenje za nadzor i kontrolu pomorskog saobraćaja, načelnik

030313240

069666483

Žarko Lukšić

Traganje i spašavanje na moru i zaštita mora od zagađenja sa plovnih objekata

030313240

069666483

Olivera Stojanović

Odjeljenje pomorske signalizacije, načelnik 

030313240

069309810

Goran Kastratović

Odjeljenje registra jahti, načelnik

030313240

069309779

Ivana Martinić

Služba za opšte poslove i finansije

030313240

069129242

Milo Radović

Odjeljenje tehničkog inspektorata plovnih objekata,glavni inspektor

032671252

069327342

Ćazim Alković

QMS, menadžer kvaliteta

030313240

069039143

 

Strana 14 od 17

Registar Jahti

 

imso

image007

BALMAS

GO_TO_TOP